GREEK
ΑΡΧΙΚ? > Προ??ντα > Τεχνικ?? Υπηρεσ?ε?
Τεχνικ?? Υπηρεσ?ε?
1. Σχεδιασμ?ς ?ργου: Η ομ?δα της Amerisolar θα κ?νει ?να σ?ντομο τεχνικ? σχεδιασμ? για τη στ?γη του πελατη ? το ανεξ?ρτητο φωτοβολταικ? του σταθμ?, β?σει των δεδομ?νων που θα μας δοθο?ν για το ?ργο απ? τους πελ?τες.
2. Υπ?γραφ? εγγρ?φου συμφωνητικο? για Υπηρεσ?ες  Τεχνικ?ς Υποστ?ριξης: Με β?ση τον αρχικ? σχεδιασμ? οι πελ?τες θα υπογρ?φουν Σ?μβαση Παροχ?ς Τεχνικ?ν Υπηρεσι?ν μαζ? μας.
3. Επιτ?πια αξιολ?γηση του ?ργου: Οι μηχανικο? της Amerisolar θα μεταβο?ν επι τ?που στο ?ργο των πελατ?ν μας για να ελ?γξουν τις στ?γες κτιρ?ων, το  γ?ρο περιβ?λλον, καθ?ς και τις συνθ?κες του εδ?φους.
4. Επιβεβα?ωση και τελικ?ς σχεδιασμ?ς : Η ομ?δα της Amerisolar θα παρ?χει τα επ?σημα ?γγραφα και σχ?δια για τη μελ?τη τοθ φωτοβολταικο? συστ?ματος παραγωγ?ς εν?ργειας μετ? απ? επικοινων?α και επιβεβα?ωση απ? τους πελ?τες.

Πρ?πει Επ?σης μπορο?με να κατασκευ?σουμε και το εργο ε?ν μας ζητηθε?.

Copyright ? Amerisolar All Rights Reserved      

Top